Nederlandse Osteopathie Federatie
Onafhankelijk kwaliteitsregister van aangesloten osteopaten

Huidige bestuurssamenstelling

Dhr. J.F. Scholten
ATSA 1992

Dhr. H. Steltenpool
voorzitter, IWGS 1992

Dhr. J.D. ten Brink
IAO 2005

Adviseur bestuur

Dhr. L.A. van Donselaar, D.O. Msc
IWGS 1995

Commissie bij- en nascholing

Mw. A. Engelen

Dhr. J.D. ten Brink

Dhr. L.A. van Donselaar 

De commissie ten aanzien van Klachtrecht

Mw. mr. B. Broers (voorzitter)
juriste/officier van justitie
Vondelstraat 63
1054 SK Amsterdam

Mw. E. Best 
vert. patiëntenplatform
Valkestein 109
6714 BA Ede

voor melding klacht:
Tel. 0318-63 30 64

Dhr. Dr. J.J. Puyenbroek
arts/gynaecoloog

Dhr. H. Steltenpool
Osteopathie

De Geschilleninstantie Zorggeschil is de organisatie waarbij

conform de Wkkgz de NOF geregistreerden zijn aangesloten

www.zorggeschil.nl

De commissie ten aanzien van Tuchtrecht

De tuchtcommissie is onafhankelijk georganiseerd met anderen in de discipline beweegzorg.
Dit om de onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen.