Nederlandse Osteopathie Federatie
Onafhankelijk kwaliteitsregister van aangesloten osteopaten

Welkom bij de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF).

Osteopathie is een volwaardige complementaire medische discipline. Uitgebreide medische kennis op minimaal hbo-niveau is essentieel om osteopathie veilig en effectief te kunnen toepassen.
Hiertoe is een academische, BIG-gerelateerde, basisopleiding vereist en waar nodig ook bij- en nascholing.
Alle geregistreerde osteopaten hebben een medische vooropleiding, zoals fysiotherapie of arts.
Om dit te waarborgen is een onafhankelijk kwaliteitsorgaan opgericht, de Nederlandse Osteopathie Federatie. Zij stelt zich ten doel de kwaliteit en deskundigheid binnen de osteopathie te registreren en te bevorderen.
De kwaliteitsnormen van de NOF zijn gebaseerd op de wet BIG, Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, en op de kwaliteitscriteria en reglementen volgens het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg het CBO.

Osteopathie

Bewegingsverlies in een bepaalde lichaamsstructuur veroorzaakt vaak functiestoornis met mogelijk chronische lichamelijke klachten. De osteopathie is niet alleen gericht op pijnbestrijding, maar gaat uit van het zelfhelend vermogen van het menselijk lichaam door functieherstel. Dit functieherstel door middel van het losmaken van probleemgebieden zorgt voor een betere doorbloeding en stimuleert het zelfhelend vermogen. Hiertoe gebruikt een osteopaat voornamelijk zachte manuele technieken.

De behandeling richt zich op de plaats waar het bewegingsverlies het grootst is. Dit hoeft niet altijd de plaats te zijn waar de pijnklachten worden ervaren. Er bestaat namelijk een nauwe relatie tussen het bewegingsapparaat, de interne organen en de structuren van de schedel. Chronische rugpijn bijvoorbeeld kan onder meer voortkomen uit een verminderde werking van één van de interne organen.

Behandeling

Een behandeling duurt gemiddeld 30 tot 60 minuten. Tussen behandelingen zit minimaal 2 weken, om het lichaam aan de nieuwe situatie te laten wennen. Hoe meer de genezing vordert, hoe verder ook de behandelingen uitelkaar liggen. Voor een afspraak bij een osteopaat is niet per se een verwijzing van een medicus nodig. Er is een vrije toegankelijkheid voor de osteopaat.

Kosten

Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden de behandeling (geheel of gedeeltelijk), afhankelijk van de gekozen aanvullende verzekeringsvoorwaarden, mits de behandeling wordt uitgevoerd door een geregistreerd osteopaat. Alle bij de NOF geregistreerde osteopaten worden door de zorgverzekeraars officieel erkend.