De commissie ten aanzien van Klachtrecht

Mw. mr. B. Broers (voorzitter)
juriste/officier van justitie

Mw. E. Best
vert. patiëntenplatform
Valkestein 109
6714 BA Ede

voor melding klacht:
(035) 621 00 84 (secr. NOF)
Osteopathie

Geschilleninstantie:

Conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) zijn alle NOF geregistreerden aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie

de Geschilleninstantie Zorggeschil: www.zorggeschil.nl

De commissie ten aanzien van Tuchtrecht

De tuchtcommissie is onafhankelijk georganiseerd met andere zorgdisciplines in de complementaire beweegzorg (CBZG).

Dit om de onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen.