Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij uw gegevens behandelen en wat uw rechten zijn.

De Nederlandse Osteopathie Federatie NOF,
gevestigd aan de Beethovenlaan 17 te 1217 CG Hilversum,
telefoon 035-6210084,
e-mail: info@osteopathiefederatie.nl,

is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en respecteert de privacy van alle gebruikers van  haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt   behandeld.

Voor bezoekers van onze website

De NOF maakt geen gebruik van cookies. Gegevens van bezoekers van de website worden niet opgeslagen. Het doel is u te informeren over het vakgebied Osteopathie en behulpzaam te zijn bij het vinden van een zorgverlener in de Ósteopathie. Vaak gebeurt dit op aanwijzing van de zorgverzekeraar. Tevens kunt u zich als zorgverlener in de Osteopathie  oriënteren over de mogelijkheid tot registratie.

Voor geregistreerden

Wanneer u zich aanmeldt voor registratie vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de registratie uit te kunnen voeren en worden gepubliceerd op de website van de NOF in het Register van Osteopaten. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde gegevensdragers van de NOF  t.b.v. de gekwalificeerde te verlenen zorg in de Osteopathie. De NOF zal de gepubliceerde gegevens enkel verstrekken aan hen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de voor de registratie noodzakelijke handelingen ( i.c. Vektis en Zorgverzekeraars) en aan patiënten. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde gegevensdragers van de NOF. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Derden

De door ons verkregen informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens in acht te nemen en te respecteren.
De beheerders van de externe websites zijn ieder zelf verantwoordelijk voor het door hen gehanteerde privacybeleid.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen:

De Nederlandse Osteopathie Federatie NOF,
Beethovenlaan 17 te 1217 CG Hilversum,
telefoon 035-6210084,
e-mail: info@osteopathiefederatie.nl