Bestuur en commissies

Huidige bestuurssamenstelling

Dhr. J.F. Scholten
penningmeester

Dhr. H. Steltenpool
voorzitter

Dhr. L.A. van Donselaar
kwaliteit

Mevr. J. Antonides
Secretariaat

Commissarissen

Dhr. R. van Veldhoven

Mw. R. Scholte MSc,
Onderwijsdeskundige

Commissie bij- en nascholing

Mw. A. Engelen

Dhr. J.D. ten Brink

Dhr. L.A. van Donselaar

Commissie praktijkvisitatie

Mevr. M. Dekker

Dhr. N. Somers

Dhr. A. van der Maas

Dhr. B. van Esch

U bent verplicht aan de praktijkvisitatie uw medewerking te verlenen.