Bestuur en commissies

Huidige bestuurssamenstelling

Dhr. J.F. Scholten
ATSA 1992

Dhr. H. Steltenpool
voorzitter, IWGS 1992

Mevr. J. Antonides
Secretariaat

Adviseur bestuur

Dhr. L.A. van Donselaar
IWGS 1995

Commissarissen

Dhr. R. van Veldhoven

Mevr. J. Antonides

Commissie bij- en nascholing

Mw. A. Engelen

Dhr. J.D. ten Brink

Dhr. L.A. van Donselaar

Commissie praktijkvisitatie

Mevr. N. ’t Hoen

Dhr. N. Somers

U bent verplicht aan de praktijkvisitatie uw medewerking te verlenen.
De kosten van de praktijkvisitatie bedragen 145 euro.