Welkom bij de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF)

Osteopathie is een volwaardige complementaire medische discipline. Uitgebreide medische kennis op minimaal hbo-niveau is essentieel om osteopathie veilig en effectief te kunnen toepassen.

Hiertoe is een academische, medische basisopleiding op tenminste hbo-Bsc (4 jaar NLQF 6) of wo-niveau vereist, BIG gerelateerd.
Alle NOF geregistreerden hebben een erkende Osteopathie-opleiding (5 jaar) gevolgd en voldoende nascholing.
Zij zijn bevoegd, bekwaam en deskundig in de Osteopathie.

Om dit te waarborgen is een onafhankelijk kwaliteitsorgaan opgericht, de Nederlandse Osteopathie Federatie. Zij stelt zich ten doel de kwaliteit en deskundigheid binnen de osteopathie te registreren en te bevorderen.

De kwaliteitsnormen van de NOF zijn gebaseerd op de wet BIG, Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, en op de kwaliteitscriteria en reglementen volgens het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg het CBO.

Een bij de NOF geregistreerd osteopaat is een verantwoorde en veilige keuze voor de patiënt.

Vergoedingen
Alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen (geheel of gedeeltelijk), afhankelijk van de gekozen aanvullende verzekeringsvoorwaarden, mits de behandeling wordt uitgevoerd door een geregistreerd osteopaat.
Alle bij de NOF geregistreerde osteopaten worden door de zorgverzekeraars erkend.