Waar staat de NOF voor?

De Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF) is een onafhankelijk kwaliteitsorgaan, opgericht met als doel de kwaliteit en deskundigheid binnen deze volwaardige complementaire medische discipline  te registreren, te waarborgen en te bevorderen. Een afgeronde medische studie  (zoals fysiotherapeut of arts)  is een vereiste om Osteopathie bevoegd, veilig en effectief te kunnen toepassen. De Osteopathie-opleiding werd gevolgd aan een erkend opleidingsinstituut.

De kwaliteitsnormen van de NOF zijn gebaseerd op de wet BIG (Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), en op de kwaliteitscriteria en reglementen volgens het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg het CBO.

Alle bij de NOF geregistreerde osteopaten voldoen aan deze vereisten en aan de strikte regelgeving die de NOF hanteert.

De NOF ziet er op toe dat er regelmatige nascholing consequent wordt gevolgd.

Door middel van visitatie wordt de praktijk van de geregistreerde beoordeeld.

Een bij de NOF geregistreerd osteopaat is een verantwoorde en veilige keuze voor de patiënt.