Wat is osteopathie?

Osteopathie is een manuele geneeswijze waarbij het bewegend functioneren van de mens centraal staat. Alles in het lichaam beweegt, van spieren tot bloedvaten, van ingewanden tot botten. Osteopathie is een behandelwijze die zich richt op bewegingherstel van en in het lichaam. Ongestoorde beweeglijkheid is nodig om goed en zonder klachten te kunnen functioneren.
Een bewegingsbeperking in een bepaalde lichaamsstructuur dwingt het lichaam tot aanpassing en kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Het doel van de Osteopathiebehandeling is de klachten te verminderen of te verhelpen door de beweeglijkheid te verbeteren van gewrichten en weefsels.

Osteopathie maakt gebruik van manuele diagnose en therapie, gebruikt geen medicijnen of apparaten. De behandelaar bevordert met overwegend zachte handgrepen het herstel van bewegende structuren en hun functie in het lichaam. De osteopaat kijkt hierbij niet alleen op de plaats waar de klachten zich uiten maar onderzoekt lichamelijk uitgebreid waar de reden van de klachten kan zijn ontstaan.

Functiestoornissen met als gevolg bv. pijnklachten kunnen zich voordoen van top tot teen. De klachtenpresentatie bij de Osteopathie kunnen variëren van hoofd, romp tot aan de ledematen.

Een voorbeeld: Rugpijn kan maar hoeft niet noodzakelijk een oorzaak enkel in de rug te hebben. Kan een gevolg zijn van aanpassing op bewegingsbeperking elders in het lichaam. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die lijden aan het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) vaak rugklachten ervaren. Deze rugklachten staan soms zelfs meer op de voorgrond dan de darmklachten zelf. Als bij medisch onderzoek (foto’s, colonscopie, bloedonderzoek) bij deze aandoening geen afwijkingen gevonden zijn, dan kan bij PDS de beweeglijkheid van de darm verstoord zijn.
De osteopaat richt zich in de therapie op het beter functioneren van de beweging van de interne structuren door manuele technieken en eventuele leefstijl- en gezondheidsadviezen. De hier onderliggende oorzaak wordt behandeld en de rugklachten als symptoom eveneens.

De osteopaat kent de bewegingsomvang van ieder afzonderlijk gewricht. Mogelijke verstoorde bewegingen worden herkend. Zo moet een rib een bepaalde ademcurve kunnen maken. Als de rib dat niet kan, door bijvoorbeeld een ongeval of overbelasting, kunnen zenuwen aangedaan worden die op hun beurt pijnklachten thv de romp of bovenbuik kunnen veroorzaken.

Een NOF geregistreerde osteopaat heeft een academisch medisch kennisniveau en baseert het behandelen op actuele medisch wetenschappelijke ontwikkelingen. Elke NOF geregistreerde osteopaat is opgeleid om een uitgebreid lichamelijk onderzoek uit te voeren gericht op het vaststellen van de oorzaak van de lichamelijke klachten. Hierbij houdt hij/zij rekening met de mogelijkheid van medische afwijkingen. In het voorbeeld van rugpijn kan de oorzaak immers ook een discushernia of een andere afwijking zijn. Hij/zij is toegerust om risicofactoren en alarmsignalen te herkennen en werkt in zo’n geval samen met de huisarts en/of specialist zodat tijdig de juiste medische onderzoeken worden uitgevoerd. Hij/zij is geen vervanger van uw huisarts en/of specialist, maar werkt er mee samen.

De effectiviteit van osteopathie blijkt uit toenemend wetenschappelijk onderzoek. Aangetoond is dat de algemene gezondheidstoestand verbetert door osteopathie: pijn en ongemak kunnen verdwijnen, mensen kunnen meer en langer bewegen (minder ziekteverzuim) en het algemeen welbevinden verbetert hierdoor.
Regelmatig kunnen zo onbegrepen functieklachten worden gedefinieerd en behandeld.

Kwaliteit en registratie:
Osteopathie is een volwaardige complementaire medische discipline. Uitgebreide medische kennis op minimaal HBO-niveau, is essentieel om osteopathie veilig en effectief te kunnen toepassen. De NOF geregistreerde osteopaten hebben een gedegen beroepsopleiding genoten. Alle NOF osteopaten hebben een medische BIG basisopleiding zoals fysiotherapeut of arts.
Om kwaliteit en uw veiligheid te waarborgen is het belangrijk te controleren of uw osteopaat geregistreerd is bij de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF). Het register houdt toezicht op de kwaliteit van haar geregistreerden.
Voor klachten over de behandeling bestaat een onafhankelijke klachtenregeling. In overleg mede met het min. VWS en de Zorgverzekeraars wordt de kwaliteit van de behandelaars gedefinieerd en gecontroleerd. Geregistreerde NOF Osteopaten staan vermeld bij de Zorgverzekeraars.

Vergoedingen
Alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen (geheel of gedeeltelijk), afhankelijk van de gekozen aanvullende verzekeringsvoorwaarden, mits de behandeling wordt uitgevoerd door een geregistreerd osteopaat.

Alle bij de NOF geregistreerde osteopaten worden door de zorgverzekeraars erkend.