Embryo in Beweging – Het Embryo in ons

Wanneer de cursus niet fysiek door kan gaan zal deze online plaatsvinden op dezelfde data.