IGT cursusblok IV

Cursusblok: theorie – 21/24-09-2022 en praktijk 20+21-10-2022;                                                                                                          Opleidingsinstituut: Stichting voor Geïntegreerde Technieken