IGT cursusblok V

Cursus bestaat uit 2 delen: En is verplaatst naar een nader te bepalen datum. (was: 15 t/m 18 december 2021 en 28+29 januari 2022)

Opleidingsinstituut: Stichting voor geïntegreerde technieken