Neurology – Cortex I – an Osteopathic approach

Voorafgaand aan de cursus wordt op 7 oktober een Basic Tools Day georganiseerd. Osteopathic Studies