Posturologie – Diafragmata en de osteopathische integratie

Bestaande uit 2 modules: Inhaaldag module 1: 23 september  ;  Module II 19 t/m 21 oktober 2023                                                                                            Opleidingsinstituut: Running and More